Ako si vybrať správny biochemický analyzátor

Biochemické analyzátory, tiež známe ako klinické chemické analyzátory, sa používajú na meranie metabolitov v biologických vzorkách, ako je krv alebo moč.Vyšetrenie týchto tekutín umožňuje diagnostiku mnohých chorôb.Príkladom použitia takéhoto analyzátora je meranie kreatinínu v moči na posúdenie filtračnej kapacity obličiek.
Pri výbere biochemického analyzátora je dôležité zvážiť, či je potrebná automatizácia analýzy, špecifickosť činidiel a úroveň presnosti merania.Je tiež dôležité vziať do úvahy detekčný objem (maximálny počet súčasne analyzovaných vzoriek).

Akú meraciu techniku ​​používa biochemický analyzátor?

Existuje niekoľko analytických metód merania.Možno ich rozdeliť do dvoch kategórií:

Optická technika:
Kolorimetria: Toto je najčastejšie používaná metóda.Zmiešajte vzorku s príslušným činidlom, aby sa vytvorila farebná reakcia.Koncentrácia analytu určuje intenzitu získanej farby.
Fotometria: svetelný zdroj sa premieta na vzorku s vhodnou vlnovou dĺžkou, zatiaľ čo fotodetektor umiestnený na druhej strane vzorky meria mieru absorpcie svetla.To priamo súvisí s koncentráciou analytu vo vzorke.Tu je niekoľko princípov: absorbancia (schopnosť média absorbovať svetlo), zákal (ktorý meria zákal produkovaný látkou suspendovanou v kvapalnom médiu), fluorescencia (množstvo svetla, ktoré látka absorbuje pri jednej vlnovej dĺžke a vyžaruje pri druhej ).

Elektrochemické techniky:
Priama potenciometria: iónovo selektívne elektródy (ISE) sú široko používané, hlavne na stanovenie množstva iónov vo vzorkách.Metóda bola vyvinutá na stanovenie sodíkových, draselných, chloridových a lítnych iónov.Iónovo selektívna elektróda je senzor schopný určiť koncentráciu iónov v roztoku meraním prúdu pretekajúceho cez iónovo selektívnu membránu.
Nepriama potenciometria: táto metóda využíva aj iónovo selektívnu elektródu.Umožňuje veľké množstvo testov a najčastejšie sa používa v centralizovaných laboratóriách.Na rozdiel od priamej potenciometrie vyžaduje na vyjadrenie výsledkov predbežné riedenie, vyjadrené v molarite.
Biochemické analyzátory môžu poskytnúť niekoľko princípov merania.

Aké možnosti sú dostupné pre biochemické analyzátory?

Niektoré modely ponúkajú širší rozsah typov analýz ako bežné analyzátory.Môžu byť použité v oblastiach odbornosti, ako je imunológia, endokrinológia, toxikológia a onkológia.Na trhu sú modely, ktoré umožňujú až 100 druhov analýz.Na optimalizáciu pracovného toku existujú aj systémy na súčasné spracovanie vzoriek klinickej chémie a imunotestov.Týmto spôsobom nie je potrebné spracovávať vzorky medzi rôznymi modulmi.

novinky2


Čas odoslania: jún-02-2022
: