Profesionálne odporúčania pre výber analyzátorov krviniek

Aké typy meracích techník sa používajú pre analyzátory krvných buniek?

Hematocytologický analyzátor (alebo hematologický automatický analyzátor) je zariadenie používané na vykonanie kompletného krvného obrazu (CBC) alebo krvnej mapy.Môže sa vykonať kvantitatívna a kvalitatívna analýza prvkov tvorených v krvi: erytrocyty, leukocyty a krvné doštičky (trombocyty).Predovšetkým v lekárskych analytických laboratóriách alebo nemocniciach s hematologickými oddeleniami.Niektoré z týchto analyzátorov krvných buniek sú určené na veterinárne použitie.
Pochopenie techniky počítania používanej zariadením je dôležité, pretože môže viesť k rôznym výsledkom.Pre analyzátory krvných buniek zvyčajne rozlišujeme:
Prietoková cytometria: V súčasnosti ide o najkomplexnejšiu a najdrahšiu metódu.Bunky boli zahrnuté pohybujúce sa v úzkom toku pred laserovým lúčom.Laserový lúč sa analyzoval jeden po druhom a detektor svetla zachytával svetlo odrazené bunkami.Toto sa nazýva laserová prietoková cytometria.Existujú aj fluorescenčné prietokové cytometre, ktoré pracujú na rovnakom princípe ako laserová prietoková cytometria s tým rozdielom, že typ detekcie je odlišný.
Vo všeobecnosti môže prietoková cytometria urobiť viac ako len počítanie, ako je analýza tvaru bunky a jej vnútorných a vonkajších štruktúr.Preto sa táto technika zriedka používa len na účely počítania buniek.
Elektrická impedancia: táto technika sa používa na stanovenie počtu a objemu červených krviniek a trombocytov.Na tento účel sa krv EDTA zriedi izotonickým roztokom vo vnútri zariadenia a odsaje sa cez kapilárny otvor.Článok sa potom pohybuje jeden po druhom cez elektrické napäťové pole a spôsobuje impulz v závislosti od jeho veľkosti (zvýšenie odporu).To umožnilo rozlíšiť veľké a malé bunky, čo umožnilo ich sčítanie.
Rozptyl laserového svetla: táto technika meria distribúciu veľkosti častíc.Na tento účel meria uhlovú zmenu intenzity rozptýleného svetla, keď laserový lúč prechádza cez vzorku rozptýlených častíc.Veľké častice rozptyľujú svetlo v malých uhloch vzhľadom na laserový lúč, zatiaľ čo malé častice rozptyľujú svetlo pod väčšími uhlami.To znamená, že môžeme vypočítať veľkosť častice na základe difrakčného vzoru, ktorý častica vytvára.

Aké sú výhody a nevýhody analyzátorov krvných buniek?

výhoda:
Rýchlosť, pretože proces analýzy je často automatizovaný, čo znižuje alebo dokonca eliminuje potrebu manuálneho zásahu.To má tiež pozitívny vplyv na zlepšenie presnosti a obmedzenie počtu chýb.Ľudská chyba je jedným z hlavných problémov manuálneho počítania.
Výsledky boli presné a diferenciácia buniek bola dobrá.
Všestrannosť, rôznorodosť meraných parametrov.
Nevýhody:
Náklady, pretože obstaranie jedného analyzátora krvných buniek si vyžaduje značné investície.Musíte tiež vziať do úvahy náklady na činidlá.
Údržba, pretože zariadenie vyžaduje pravidelné monitorovanie a kontrolu kvality, aby sa zabezpečilo, že zariadenie správne funguje.V závislosti od zdrojov v laboratóriu to môže byť limitujúci faktor.
Veľkosť, pretože niektoré analyzátory môžu byť dosť ťažkopádne v závislosti od rozsahu produktu a vlastností.

novinky1


Čas odoslania: jún-02-2022
: